O Kancelarii

Prowadzona przeze mnie od 2005 r. kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, prawa lokalowego, egzekucyjnego, w tym w postaci:

  • 1) reprezentowania osób fizycznych i prawnych przed strona przeciwną, sądami, organami administracji publicznej;
  • 2) opracowywania i opiniowania umów;
  • 3) opracowywania opinii prawnych i pism procesowych;
  • 4) udzielania porad prawnych;
  • 5) udziału w negocjacjach;
  • 6) obsługi przedsiębiorców

Atutem Kancelarii są jasne i czytelne zasady współpracy z Klientem.

Gwarantem jakości usług jest profesjonalizm i doświadczenie właściciela Kancelarii – radcy prawnego Anny Brzezińskiej–Łuczak (wieloletni staż w zawodzie prawniczym, współpraca przy prowadzeniu podmiotów gospodarczych o różnej prawnej formule organizacyjnej); bardzo dobre kontakty i stała współpraca z profesjonalnymi doradcami: prawnikami, notariuszami, ekonomistami, biegłymi księgowymi, doradcami podatkowymi i rzecznikami patentowymi.