W jakich zakresach prawa się specjalizuję?

Prawo Cywilne

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach m.in. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Prawo pracownicze

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, odszkodowania, w tym wypadku drogowego, wypadku przy pracy, szkód wyrządzonych przestępstwem.

Prawo rodzinne

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach m.in. o separację, rozwód, alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku małżonków, zniesienie wspólności majątkowej.

Prawo Spadkowe

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w aspekcie m. in. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek i innych spraw w zakresie dziedziczenia.

Prawo gospodarcze

Opracowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie opinii prawnych i pism procesowych oraz udzielanie opinii prawnych i udział w negocjacjach, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Reprezentowanie

Reprezentacji wierzyciela i dłużnika w procesie dochodzenia należności w postępowaniu przesądowym, sądowym i egzekucyjnym