Radca Prawny

Anna Brzezińska-Łuczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację radcowską. Radca prawny od 1987 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnią praktykę w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych; organizacjach społecznych oraz spółdzielczych, organach administracji państwowej, rządowej i samorządowej; spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem kapitału zagranicznego; spółdzielniach mieszkaniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz sporów gospodarczych i cywilnych.